جراحی لاپاراسکوپی چیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 در دو دهه اخیر استفاده از استپلر در جراحی های مختلف بسیار زیاد شده و در جراحی ارگان های مختلف اهمیت بسیار پیدا کرده است. با استفاده از استپلر نه تنها زمان عمل جراحی کوتاه می شود، بلکه احتمال عفونت، خونریزی و زمان بیهوشی کاهش می یابد. همچنین با استفاده از آن می توان بعضی از ارگان ها را حفظ کرده و سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران شویم.
پیشرفت جراحی به شیوه لاپاروسکوپیک در چند سال اخیر با استفاده از اندو استپلرها تحول شگرفی پیدا کرده است. «لاپار» در لاتین به معنا شکم و «اسکوپ» به معنا دیدن است. به طور کلی لاپاروسکوپی یعنی دیدن اجزا شکم همراه با جستجو به منظوری خاص بدون باز کردن شکم! این جراحی را جراحی کم تهاجمی نیز می نامند.
در جراحی به وسیله لاپاروسکوپی از یک دوربین باریک، بلند و مجهز به منبع نور به نام لاپاروسکوپ استفاده می‌شود. لاپاروسکوپ از طریق برش بسیار کوچکی که در ناحیه شکم ایجاد می‌گردد، وارد بدن می شود تا از این طریق بتوان اعضای داخل شکم یا لگن را مشاهده کرد
مزایای روش لاپاراسکوپی :
کاهش احتمال چسبندگی داخل شکمی
چسبندگی از جمله عوارض انجام عمل جراحی باز است. در لاپاراسکوپی به دلیل باز نشدن شکم و عدم تماس اعضای داخل شکم با هوای محیط و لوازم جراحی احتمال چسبندگی به طور چشمگیری کاهش می یابد.
کمتر شدن دوره نقاهت
پس از جراحی لاپاراسکوپی معمولا فرد خیلی سریع‌ تر به زندگی عادی برمی گردد و کارهای روزمره خود را از سر می گیرد.
عفونت کمتر
در این روش احتمال عفونت نسبت به روش های قبلی بسیار کمتر است.
درد کمتر
دردهای شکمی پس از عمل به مراتب کمتر از سایر روش هاست.
بهبودی سریع دوران نقاهت
پس از جراحی لاپاراسکوپی معمولا فرد خیلی سریع‌ تر به زندگی عادی برمی گردد و کارهای روزمره خود را از سر می گیرد.
دید بهتر جراح