گوجه‌ فرنگی می‌تواند از آسیب ریوی ناشی از سیگار بکاهد